پرسشنامه رغبت میشل گوکلن (آموزش کامل تست)

پرسشنامه میشل گوکلن طوری طراحی شده که در هر سطر آن چهار فعالیت به شما پیشنهاد می‌شود. پس از انتخاب فعالیت مورد علاقه خود در آن خانه علامت ستاره بزنید. دقت داشته باشید که در انتخاب فعالیت‌ها هیچ محدودیت ذهنی برای خود در نظر نگیرید و صرفا علاقه خود را دخیل کنید.

اصلا مهم نیست که سطح سواد یا بودجه و موارد دیگر خود را در این قسمت در نظر بگیرید. اگر هیچ فعالیتی مورد علاقه شما قرار نگرفت، سعی کنید در بین آن‌ها فعالیتی را انتخاب کنید که بیش از سه فعالیت دیگر به آن علاقه دارید. در انجام این کار زیاد فکر نکنید و سطحی‌ترین پاسخی را که به ذهنتان می‌رسد علامت بزنید. به یاد داشته باشید که تفکر بیش از حد شما را از نتیجه دور می‌کند.

موارد  پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

میشل گوکلن

چگونه پرسشنامه میشل گوکلن را تفسیر کنیم؟

میشل گوکلن

۱- درون‌گراها در میشل گوکلن

اگر تمرکز انتخاب‌های شما در ستون I باشد، می‌توان نتیجه گرفت که رغبت‌های اول بیشتر در رابطه با فعالیت‌های درون‌گرایی است؛ فعالیت‌هایی که به صبر و حوصله زیاد، دقت و تفکر نیاز دارند.

این افراد از حضور در اجتماعات و تعاملات زیاد بین افراد دوری می‌کنند و میانه خوبی با جمعیت‌های ناشناس ندارند. در واقع از تعامل با کسانی که آن‌ها را نمی‌شناسند پرهیز می‌کنند و در لاک خودشان هستند. این فرد علاقه به آرامش دارد و سعی می‌کند در جمع‌های خودمانی حضور پیدا کند. 

مشاغل مناسب: شغل‌هایی مانند حسابداری و تحقیقات علمی.

سرگرمی‌ها: این افراد بهتر است اوقات فراغت خود را با کارهایی مانند ساخت پازل که نیاز به تلاش دارند یا مواردی مانند تعمیر وسایل و ملاقات‌های منظم و از قبل تعیین‌شده که به دقت و ظرافت در آن‌ها نیاز است بپردازند.

۲- ریسک‌پذیران میشل گوکلن

اگر بیشترین انتخاب‌های آزمودنی در ستون II باشد، رغبت‌های او در جهت فعالیت‌هایی است که به صرف نیرو نیاز دارند؛ فعالیت‌هایی که در آن‌ها ذوق ریسک کردن، سرعت تصمیم‌گیری و صرف نیروی بدنی نقشی بنیادی دارند. او با کارهای دفتری سازگاری کمتری دارد؛ زیرا مجبور است به مدت طولانی بدون تحرک زیاد در یک جا بماند و در بین کارهای ظریف محاصره شود. سیاست کار او نیست؛ زیرا دوست دارد روراست و رک‌گو باشد، نه این که شیوه دید خود را دائما عوض کند. او دوست دارد به میل خود، در خارج از خانه، در هوای آزاد، حتی اگر همراه با ناراحتی باشد کار کند.

مشاغل مناسب: مسافرت‌های اکتشافی، هنرهای نظامی، سازماندهی کارخانه هایی که به نیروی بدنی زیاد نیاز دارند نه نیروی تیزبینی و دقت.

سرگرمی‌ها: ورزش، رانندگی اتومبیل، مسافرت به کشورهای دوردست، بیرون رفتن‌های بدون برنامه، فعالیت در فضای آزاد.

۳- قدرت‌طلبان میشل گوکلن

اگر بیشترین انتخاب‌های آزمودنی در ستون III باشد، رغبت‌های او در جهت فعالیت‌هایی است که خود را به دیگران تحمیل کن؛، یعنی فعالیت‌هایی که در آن‌ها تشخیص و قدرت اهمیت دارند. کارهای ظریف و دقیق برای او مناسب نیست. او در جامعه به جست‌وجو می‌پردازد و نیاز دارد که نیروی بالقوه خود را آزاد سازد؛ اما تنها زمانی احساس راحتی می‌کند که نقش یک فرد مسلط را بازی کند.

مشاغل مناسب: کارهای تجاری، سیاسی یا نظامی برای برداشتن قدرت، کارهای نمایشی برای کسب شهرت.

سرگرمی‌ها: نمایش، رفتن به مهمانی‌ها، جشن‌ها و خوش‌گذرانی.

۴- برون‌گراها در میشل گوکلن

اگر بیشترین انتخاب‌های آزمودنی در ستون VI باشد، رغبت‌های او در جهت فعالیت‌های روابط اجتماعی است؛ یعنی فعالیت‌هایی که در آن‌ها تماس اجتماعی و ارتباط بین افراد نقش تعیین‌کننده دارند. تنهایی برای او دشوار و خسته‌کننده است. او دوست دارد مسائلی را حل کند که به تعداد زیادی از اشخاص مربوط می‌شوند و این افراد در مقابل او به صف می‌ایستند. او نسبت به قرارهایی که به او تحمیل می‌شوند خوش‌قول نیست.

مشاغل مناسب: ادبیات (نویسندگی و شاعری)، کار در مشاغل سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی.

سرگرمی‌ها: دور هم جمع شدن‌های دوستانه و ساده، با خانواده دور هم جمع شدن و تلویزیون نگاه کردن، گردش در دامنه کوه‌ها و ییلاق‌ها.

همچنین بخوانید: «با تست هالند شغل مناسب خود را پیدا کنید»

ممکن است تعدادی از مردم به طور هم‌زمان به تعداد زیادی از فعالیت‌ها گرایش داشته باشند.

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن: رغبت‌های مرکب

همه انسان‌ها رغبت‌های ساده و واحد ندارند. ممکن است تعدادی از مردم به طور هم‌زمان به تعداد زیادی از فعالیت‌ها گرایش داشته باشند. در این صورت، بیشترین پاسخ‌های آن‌ها در دو ستون جدول تحلیل نتایج قرار خواهد گرفت.

در این گونه موارد، برای درک رغبت‌های فرد و شیوه او، باید دو ستون و تفسیرهای مربوط به آن‌ها را با هم در نظر گرفت. ممکن است حتی سه ستون نیز پاسخ‌های تقریبا مساوی داشته باشند. حال ببینیم این حالت‌های پیچیده را چگونه باید تفسیر کرد.

۱- بیشترین انتخاب‌های آزمودنی در ستون‌های I و II 

تمایل آزمودنی برای فعالیت‌های آرام و دقیق یا تمایل او برای تصمیم‌گیری‌های سریع و راه‌حل‌هایی که به نیرو نیاز دارند در هم می‌آمیزد. فقدان کشش او برای تماس‌های اجتماعی با رک‌گویی او همراه می‌شود و این امر، او را در روابط خود با دیگران کمی تند جلوه می‌دهد؛ اما این تندی ظاهری در کل، مقدار زیادی از خوبی و درستکاری او را که برای دوستان و آشنایان بسیار با ارزش است، پنهان نگه می‌دارد.

مشاغلی که او ترجیح می‌دهد عبارت‌اند از: مشاغلی که به دقت و عمل نیاز دارند، خصوصا مشاغل درمانی و فنی. 

سرگرمی‌ها: سرگرمی‌های او آن‌هایی است که در مورد ستون‌های I و II گفته شد.

۲- بیشترین انتخاب آزمودنی در ستون‌های II و III 

ذوق ریسک کردن و سرعت تصمیم‌گیری آزمودنی با ذوق تشخیص و قدرت‌طلبی او ترکیب می‌شود. این امر می‌تواند ویژگی‌های خاص ریاست و سازمان‌دهی را برای او فراهم آورد.

مشاغلی که او ترجیح می‌دهد عبارت‌اند از: راه‌اندازی، سازمان‌دهی، مدیریت کارخانه، پست‌هایی در نیروی دریایی یا ارتش. 

سرگرمی‌ها: سرگرمی‌های او آن‌هایی است که در مورد ستون‌های I و III گفته شد.

۳- بیشترین انتخاب‌های فرد در ستون‌های III و VI 

کشش آزمودنی‌ها برای تشخیص و کسب قدرت با ذوق او برای تماس‌های اجتماعی ترکیب می‌شود. او مخصوصا با مردم راحت است. او دوست دارد به اجتماعات دسته‌ها و جوامع و گروه‌ها ملحق شود و در مجالس شرکت کند. او می‌تواند برای جمع سخنرانی کند، در حرکت‌های گروهی شرکت کند و هدایت آن‌ها را بر عهده گیرد.

مشاغلی که او ترجیح می‌دهد عبارت‌اند از: حقوق و علوم سیاسی، پست‌های بالا در کارهای آموزشی و اداری، تالیف، وکالت، سخنرانی و سیاست.  

سرگرمی‌ها: سرگرمی‌های او آن‌هایی است که در مورد ستون‌های IV و III گفته شد.

۴- بیشترین انتخاب‌های آزمودنی در ستون‌های I و (III، I) و ()IV، II و IV یا در سه ستون مختلف

این مورد که خیلی کم اتفاق می‌افتد، به شخصیت‌های پیچیده تعلق دارد؛ شخصیت‌هایی که رغبت‌های آن‌ها به طور یکسان در جهت فعالیت‌های درون‌گرایانه (انتخاب‌ها در اولین ستون) و برون‌گرایانه (انتخاب‌ها در آخرین ستون) هدایت می‌شود. به علت تمایلات متضاد، این رغبت‌ها می‌توانند از نوسانات زیادی پیروی کنند. ممکن است آزمودنی به مدت طولانی بین آرزوهای متضاد خود تردید داشته باشد. ممکن است بدون دوراندیشی و به طور خیلی ساده وارد یک شغل شود؛ اما پس از مدت کوتاهی حتی اگر استعداد خوبی برای آن داشته باشد، احساس ناراحتی و شکست کند.

میشل گوکلن

با تست میشل گوکلن خود را بشناسید

تست میشل گوکلن به شما توانایی شناخت بهتر از خود را می‌دهد. تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که شناخت خودتان چه کمکی به شما می‌کند؟ همانطور که دیده شد تست میشل گوکلن به شما می‌گوید که چه کسی هستید و از چه کارهایی لذت می‌برید و چه چیزی برای شما آزار‌دهنده است. این آیینه به شما در مسیر پیشرفت شخصی بسیار کمک خواهد کرد. آشنایی با خلق‌وخو و روحیات شخصی، اولین و شاید مهم‌ترین گام در مسیر خودشناسی است که میشل گوکلن با همین هدف این تست را پایه‌ریزی کرد.

اما سوال اینجاست: «چه زمان می‌توان گفت که به خودشناسی رسیده‌ایم؟»

بدون شک انجام تست میشل گوکلن به شما شناخت ۱۰۰ درصدی از خود نمی‌دهد و این تنها نمایانگر بخشی از وجود شما است و این نکته را حتما به خاطر بسپارید که هیچ تست خود‌شناسی در دنیا دقیق نیست و کل موجودیت شما را نمایان نخواهد کرد.هر چه بیشتر خود را بشناسید تصویر روشن‌تری از آرزوهایتان به دست می‌آورید.

هر چه بیشتر خود را بشناسید تصویر روشن‌تری از آرزوهایتان به دست می‌آورید.

۱- میشل گوکلن و شادی بیشتر

همین دید سطحی و آزمون ساده میشل گوکلن به شما توانایی شاد‌تر زیستن را می‌دهد. وقتی بتوانید همان‌طور که هستید خودتان را نشان دهید، احساس شادی بیشتری می‌کنید. شناخت خود یعنی گام برداشتن در مسیر تحقق آرزوهایتان. هر چه بیشتر خود را بشناسید تصویر روشن‌تری از آرزوهایتان به دست می‌آورید.

۲- میشل گوکلن و چالش‌های درونی کمتر

وقتی واکنش‌های بیرونی شما با احساسات، ارزش‌ها و باورهای شما تطابق داشته باشند، با تضاد و چالش کمتری مواجه خواهید شد. این تست به شما نشان می‌دهد که باید از چه چیز‌هایی دوری کنید و همین موضوع سبب می‌شود که واکنش شما در برابر چیز‌هایی که نمی‌پسندید بهتر شود.

 ۳- میشل گوکلن و تصمیم‌گیری بهتر

وقتی خودتان را بهتر بشناسید، انتخاب‌های بهتری در زندگی خواهید داشت؛ از انتخاب‌های کوچک و شاید بی‌اهمیتی مثل خرید فلان مدل لباس تا تصمیمات بزرگ زندگی مثل انتخاب شریک زندگی. وقتی خودتان را بشناسید، چارچوب‌هایی برای زندگی خود مشخص می‌کنید که می‌توانند در حل مشکلات مهم زندگی راه‌گشا باشند. شناخت علایق به شما کمک می‌کند تا راحت‌تر میان مواردی که میل بیشتری به آن‌ها دارید و موارد آزار‌دهنده، یکی را انتخاب کنید و این شما را از قرارگیری بر سر دو راهی نجات می‌دهد. در تست میشل گوکلن جدایی از این دوراهی‌ها کاملا دیده می‌شود.

خودشناسی موجب می‌شود تا ارزش‌ها و اهدافی که نیروی اراده‌ی شما را تقویت می‌کنند، بهتر بشناسید.

۴- میشل گوکلن و خود کنترلی بیشتر

وقتی خودتان را بشناسید، می‌توانید رفتارهایی را که در شما انگیزه ایجاد می‌کنند، شناسایی کنید و بر عادت‌های بد خود غلبه و رفتارها و عادت‌های خوب‌تان را تقویت کنید. در واقع خودشناسی موجب می‌شود تا ارزش‌ها و اهدافی که نیروی اراده‌ی شما را تقویت می‌کنند، بهتر بشناسید. این تست به روشنی نمایانگر مواردی است که اراده شما را به چالش می‌کشند.

۵- میشل گوکلن و مقاومت در برابر فشارهای اجتماعی

هنگامی که شما ارزش‌ها و اولویت‌های خود را در زندگی مشخص کنید، کمتر تحت تاثیر فشارهای اجتماعی قرار می‌گیرید و کمتر مجبور به انجام کاری می‌شوید که از پذیرش یا انجام آن اکراه دارید. با شناخت ارزش‌های خود در این تست می‌توانید واکنش خود را در برابر فشار‌های اجتماعی تنظیم کنید و یاد بگیرید چگونه از این فشار‌ها بکاهید.

۶- میشل گوکلن و تحمل و درک دیگران

آشنایی با نقاط ضعف و قوت خودتان موجب می‌شود راحت‌تر با دیگران همدردی کنید. این شناخت به شما کمک می‌کند تا از ضعف خود نترسید و شناخت بهتری نیز نسبت به دیگران پیدا کنید و موارد آزار‌دهنده آن‌ها را نیز شناسایی کنید.

۷- میشل گوکلن و شور و نشاط زندگی

شناخت عمیق فرد از خود باعث می‌شود فرد احساس شادی و سرزندگی بیشتری داشته باشد و لذت بیشتری از زندگی خود ببرد. اینکه سعی کنیم خودمان باشیم و خودمان را بهتر بشناسیم، حس بهتری به زندگی‌مان می‌دهد. عمل کردن به مواردی که در این مقاله معرفی شد، مسیر زندگی شما را با تغییرات اساسی مواجه خواهد کرد، احساس آزادی و قدرت بیشتری می‌کنید و دقیق‌تر می‌توانید برای آینده برنامه‌ریزی کنید.

در کنار همه این‌ها، تست پرسشنامه رغبت میشل گوکلن به شما توانایی شناخت اطرافیانتان را نیز می‌دهد. پس زمان را از دست ندهید و سعی کنید از اعضای خانواده و دوستانتان هم دعوت کنید تا در این تست شرکت کنند و نتایج را با شما به اشتراک بگذارند.

همنین بخوانید: «راهکاری ساده برای اولویت بندی استعدادها»

مرور این مطلب در ۳۰ ثانیه

نظر سردبیر
4.2/5
نظر نویسنده
4.2/5

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من معصومه کلانتری نویسنده،سخنران،مربی و مشاور استعدادیابی هستم؛ مدتهاست که بیشتر زمان خود را صرف تحقیق و پژوهش در حوزه استعدادیابی کرده‌ام.

از من بیشتر بدانید …